Hakkında

Laboratuvar ve Araştırma Altyapısı Bilgi Sistemi (LABS) sanayinin ihtiyaç duyduğu test, kalibrasyon ve araştırma hizmeti veren laboratuvar, merkez ve araştırma altyapılarının test, cihaz, numune, personel ve genel bilgilerinin tutulduğu bir envanter sistemidir.

Yapılan çalışmalar neticesinde LABS kendi alanında dijital dönüşümün, yenilikçiliğin ve sürekli gelişme ilkesinin bir örneği olmuş, arama arayüzü ile de uygun verilerin dış kullanıcılara açılması sağlanarak envanter bilgisine etkin ve verimli şekilde ulaşılması sağlanmıştır.

Envanterde yer alan bilgiler ilgili kurumlar ve laboratuvarlar tarafından Bakanlığımız koordinasyonunda sisteme yüklenmekte ve güncellenmekte olup sistemde yer alan verilerin tamlığı, doğruluğu ve güncelliği konusundaki sorumluluklar ilgili kurum ve laboratuvarlara aittir.