Duyurular
  • Veri Girişleri Hakkında 09.06.2022 17:00
    LABS Bilgi Sistemi’ne laboratuvar, test/hizmet, cihaz, fiyat, ürün ve kurum yetkilileri gibi envanter kayıtlarını yapmayan üniversitelerin mevcut olan eksikliklerini tamamlamaları gerekmektedir.