KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ORMAN ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ GENEL ARAŞTIRMA LABORATUVARI

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Standartlar
TS 4864 Ahşap koruma kuralları- Ağaç tel direklerinin kreozotla emprenye edilmesi (Akredite Değil)
TAPPI T 441 TAPPI T 441 - Cobb Testi (Akredite Değil)
TSE CEN/TS 12037 Ahşap koruyucular - Toprakla temas etmeyen bir ahşap koruyucunun nispi koruma etkinliğinin tayini için açık arazi deney metodu - Yatay bindirme metodu (Akredite Değil)
TSE CEN/TS 15083-2 Ahşap ve ahşap esaslı mamullerin dayanıklılığı - Masif ahşabın ahşabı tahrip eden mantara karşı tabii mukavemeti, deney yöntemleri - Bölüm 2: Yumuşak çürüklük mikro mantar (Akredite Değil)
TS ENV 1250-1 Ahşap koruyucular-Koruma işlemine tabi tutulmuş olan odundan aktif bileşenlerin ve diğer koruyucu bileşenlerin kayıplarının ölçülmesi için metotlar-Bölüm 2:Suya veya sentetik deniz suyuna ekstrakte ederek kayıpların ölçülmesini amaçlayan analiz için numunelerin elde edilmesiLaboratuvar metodu (Akredite Değil)
TS EN 335 Ahşap ve ahşap esaslı mamullerin dayanıklılığı - Kullanım sınıfları: masif ahşap ve ahşap esaslı ürünlere ilişkin tanım ve uygulamalar (Akredite Değil)
TS EN 275 Ahşap koruyucular- Deniz oyucularına karşı koruyucu etkisinin tayini (Akredite Değil)
TS EN 1014-2 Ahşap koruyucular-Kreozot ve kreozotlu ahşap-Numune alma ve analiz metotları -Bölüm 2:Analiz için kreozotlu ahşapdan kreozot numunesini elde etme işlemi (Akredite Değil)
P32-19 Bakır Azol Tip B (CA-B) için standart (Akredite Değil)
TSE CEN/TR 16663 Ahşap ve ahşap esaslı mamullerin dayanıklılığı – Koruyucu ile işlem görmüş ahşabın çevreye yaydığı emisyonların belirlenmesi - Kullanım sınıfı 3’e maruz kalan ahşap eşyalar (yer ile temas edenleri kapsamaz) – Yarı alan metodu (Akredite Değil)
TS EN 14128 Ahşap ve ahşap esaslı ürünlerin dayanıklılığı - İyileştirici ahşap koruyucular için biyolojik deneylerle tayin edilen performans ölçütleri (Akredite Değil)
TS 5562 Ahşap koruma-Yağlı emprenye maddeleri ile işlem görmüş ahşapta emprenye maddeleri miktarının tayini (Akredite Değil)
P23-14 Kromatlanmış Bakır Arsenat Tip C (CCA-C) için Standart (Akredite Değil)
P36-16 Bakır Naftenat için Standart (CuN) (Akredite Değil)
TS 5563 EN 113 Ahşap koruyucular-Agar ortamında odunu tahrip eden basidiomisetlere karşı zehirlilik değerlerinin tayini (Akredite Değil)
TS EN 314-2 Kontrplak- Yapışma kalitesi- Bölüm 2: Özellikller (Akredite Değil)
TS EN 47 Ahşap koruyucular - Ev teke böceği larvalarına karşı zehirlilik değerlerinin tayini (laboratuvar metodu) (Akredite Değil)
TS 2595 Odunun Liflere Paralel Doğrultuda Basınç Dayanımının Tayini, (Akredite Değil)
TS EN 350 Ahşap ve ahşap esaslı ürünlerin dayanıklılığı – Ahşap ve ahşap esaslı malzemelerin biyolojik ajanlara (zararlılara) dayanıklılığının deneye tabi tutulması ve sınıflandırılması (Akredite Değil)
TS EN 1014-4 Ahşap koruyucular-Kreozot ve kreozotlu odun-Numune alma ve analiz metotları-Bölüm 4-Kreozotun su ile ekstrakte edilebilen fenoller muhtevasının tayini (Akredite Değil)
TAPPI T560, ISO-BRİGHTNES 2470-1 TAPPI T560, ISO-Brightnes 2470-1 - Renk ve parlaklık ölçümü (Akredite Değil)
TS EN 460 Ahşap ve ahşap esaslı malzemenin dayanıklılığı-Masif ahşabın doğal dayanıklılığı-Tehlike sınıfları içerisinde kullanılacak ahşap için dayanıklılık kuralları (Akredite Değil)
TS 4421-UDK TS 4421-UDK - Holoselüloz Tayini (Akredite Değil)
TAPPI T821 Oluk Yapışma Direnci (Akredite Değil)
Kürschner-Hoffner (Akredite Değil)
TS EN 20-2 Ahşap koruyucular-Lyctus brunneus'a karşı koruma etkinliğinin tayini-Bölüm 2: Emprenye işlemiyle uygulama(laboratuvar metodu) (Akredite Değil)
TAPPI T204 OM-88 TAPPI T204 Om-88 - Alkol Benzen Çözünürlüğü (Akredite Değil)
TS EN 326-1 Ahşap esaslı levhalar-Numune alma kesme ve muayene bölüm 1:Deney numunelerinin seçimi, kesimi ve deney sonuçlarının gösterilmesi (Akredite Değil)
TS EN 46-2 Ahşap koruyucular - Ev teke böceğinin yumurtadan yeni çıkmış larvalarına karşı koruma etkisinin tayini - Bölüm 2: Ovicidal etki (laboratuvar yöntemi) (Akredite Değil)
TSE CEN/TR 14734 Ahşap ve ahşap esaslı ürünlerin dayanıklılığı - Ahşap koruyucular ile emprenye edilecek ağaç türlerinin emprenye edilebilirliklerinin belirlenmesi - Laboratuvar metodu (Akredite Değil)
P34-14 Su Bazlı Bakır Naftenat için Standart (CuN-W) (Akredite Değil)
TS 4084 Odunda radyal ve teğet doğrultuda şişmenin tayini (Akredite Değil)
TSE CEN/TS 15119-2 Ahşap ve ahşap esaslı mamullerin dayanıklılığı - Emprenye edilmiş ahşaptan çevreye salınan emisyonun tayini - Bölüm 2: Kullanım Sınıfı 4 veya Kullanım Sınıfı 5’e (yerle, tatlı veya deniz suyu ile temas halinde) maruz kalmış ahşap ürünler - Laboratuvar yöntemi (Akredite Değil)
DIN 4762, DIN 4768, DIN 4771, DIN 4775 Yüzey pürüzlülüğü ölçüm standart (Akredite Değil)
TSE CEN/TR 16816 Ahşap ürünlerin nihai kullanım performansı- Kullanım ömrünün tahminine yönelik mevcut yöntemlerin kullanılması ve geliştirilmesi (Akredite Değil)
TS EN 310 Ahşap esaslı levhalar-Eğilme dayanımı ve eğilme elastikiyet modülünün tayini (Akredite Değil)
TS EN 48 Ahşap koruyucular; Emprenye maddelerinin adi mobilya böceği (anobium punctatum) larvalarına karşı mücadele etkisinin tayini (laboratuvar metodu) (Akredite Değil)
TS EN 49-2 Ahşap koruyucular-Yumurta bırakma ve larva yetiştirme yoluyla adi mobilya böceğine (Anobium punctatum) karşı koruma etkinliğinin tayini-Bölüm 2:Emprenye işlemiyle uygulama (Laboratuvar yöntemi) (Akredite Değil)
TAPPI T200 TAPPI T200 - Dövme İşlemi (Akredite Değil)
TSE CEN/TS 15082 Ahşap koruyucular - Yeni biçilmiş kereste üzerinde diri odun lekesi mantarı ve küf mantarına karşı koruyucu etkinliğin tayini - Saha deneyi (Akredite Değil)
ASTM E72 Bina İnşaatı Panellerinin Mukavemet Testlerini Yapmak için Standart Test Yöntemleri (Akredite Değil)
P33-18 Bakır HDO Tip A (CX-A) için standart (Akredite Değil)
TS EN 322 Ahşap esaslı levhalar-Rutubet miktarının tayini (Akredite Değil)
TS 4392 Ahşap koruma kuralları- Su soğutma kulelerinde kullanılan çam kerestenin kreozot ve tuzlarla emprenyesi (Akredite Değil)
TSE CEN/TS 15119-1 Ahşap ve ahşap esaslı mamullerin dayanıklılığı - Emprenye edilmiş ahşaptan çevreye bırakılan emisyonun tahmini -Bölüm 1: Emprenye işleminden sonra açık depoda tutulmuş ahşap ve kullanım sınıfı 3’e (kapatılmamış ve yerle temas halinde değil) maruz kalmış ahşap malzemeler - Laboratuvar metodu (Akredite Değil)
TAPPI T494 TAPPI T494 - Kopma Testi (Akredite Değil)
TSE CEN/TS 15083-2 Ahşap ve ahşap esaslı mamullerin dayanıklılığı - Masif ahşabın ahşap tahribedici mantarlara karşı tabi dayanıklılığını tayini, deney metotları - Bölüm 2: Yumuşak çürüklük mantarı (Akredite Değil)
TS EN 351-2 Ahşap ve ahşap esaslı mamullerin dayanıklılığı : Emprenye edilmiş masif ahşap-Bölüm 2: Emprenye edilmiş ahşabın analizi için deney numunesi alma kılavuzu (Akredite Değil)
TS EN 1390 Ahşap koruyucular-Hylorupes bajulus (linnaeus) larvalarına karşı yokedici etkinliğin tayini-Laboratuvar metodu (Akredite Değil)
TS EN 73 Ahşap koruyucular - Emprenye edilmiş ahşabın hızlandırılmış eskitme yöntemiyle biyolojik deneylere hazırlanması -Buharlı eskitme işlemi (Akredite Değil)
TAPPI T410 TAPPI T410 - Kağıt Gramajı (Akredite Değil)
TS EN 717-1 Ahşap esaslı levhalar - Formaldehit salınımının tayini - Bölüm 1: Oda metodu ile formaldehit yayılması (Akredite Değil)
TS ENV 12038 Ahşap ve ahşap esaslı ürünlerin dayanıklılığı - Ahşap esaslı levhalar - Ahşabı tahrip eden basidiomisetlere karşı mukavemetin tayini için deney metodu (Akredite Değil)
TS EN 351-2 Ahşap ve ahşap esaslı mamullerin dayanıklılığı : Emprenye edilmiş masif ahşap-Bölüm 2: Emprenye edilmiş ahşabın analizi için deney numunesi alma kılavuzu (Akredite Değil)
TS 345 Ahşap emprenye maddeleri etkilerinin deney yöntemleri (Akredite Değil)
TS 700 EN 13145+A1 Demir yolu uygulamaları - Demir yolu - Ahşap traversler ve destekler (Akredite Değil)
TS EN 118 Ahşap koruyucular - Retıculıtermes türlerine (avrupa termitleri) karşı koruyucu etkinliğinin tayini (laboratuvar metodu) (Akredite Değil)
TS EN 717-3 Ahşap esaslı levhalar- Formaldehit ayrışması tayini- Bölüm 3: Şişe metodu ile formaldehit ayrışması (Akredite Değil)
TAPPI 207 OM-88 TAPPI 207 Om-88 - Soğuk-Sıcak Su Çözünürlüğü (Akredite Değil)
TS EN 599-1+A1 Ahşap ve ahşap esaslı mamullerin dayanıklılığı - Biyolojik deneylerle tayin edildiği şekliyle önleyici ahşap koruyucuların etkinliği - Bölüm 1: Kullanım sınıfına göre özellikler (Akredite Değil)
TAPPI T403 TAPPI T403 - Patlama Testi (Akredite Değil)
TS EN 113/A1 Ahşap koruyucular-Agar ortamında odunu tahrip eden basidiomisetlere karşı zehirlilik değerlerinin tayini (Akredite Değil)
TS EN 1014-3 Ahşap koruyucular - Kreozot ve kreozotlu odun - Numune alma analiz metotları - Bölüm 3: Kreozotun benzo (a) pren muhtevasının tayini (Akredite Değil)
TAPPI T811 TAPPI T811 - Oluklu Mukavva Kenar Ezilme Testi (Akredite Değil)
TAPPI T825 Oluklu Mukavva Yüzey Ezilme Testi (Akredite Değil)
TAPPI T423 TAPPI T423 - Schopper İndisi (Akredite Değil)
TS 5986 Ahşap koruma-Emprenye maddelerinin etkinliklerinin arazi deneyleri ile tayini (Akredite Değil)
TS EN 49-1 Ahşap koruyucular-Yumurta bırakma ve larva yetiştirme yoluyla adi mobilya böceğine (anobium punctatum) karşı koruma etkinliğinin tayini-Bölüm 1:Yüzey işlemiyle uygulama (laboratuvar yöntemi) (Akredite Değil)
TS 4083 Odunda radyal ve teğet doğrultuda çekmenin tayini (Akredite Değil)
P35-16 Pentaklorofenol (PCP) için standart (Akredite Değil)
TS EN 117 Ahşap koruyucular - Reticulitermes türlerine (avrupa termitleri) karşı zehirlilik değerlerinin tayini (laboratuvar metodu) (Akredite Değil)
P26-14 Alkali Bakır Quat Tip A (ACQ-A) için standart (Akredite Değil)
TS 3969 EN 314-1 Kontrplak kaplanmış-Yapışma kalitesi bölüm 1: Deney metotları (Akredite Değil)
TS 2472 Odunda, fiziksel ve mekaniksel deneyler için birim hacim ağırlığı tayini (Akredite Değil)
TSE CEN/TS 12404 Ahşap ve ahşap esaslı ürünlerin dayanıklılığı - Bir duvar mantarı ilacının kuru çürüklük mantarının serpula lacrymans’ın (Schumacher ekstra kuru) S.F. Gray ahşapta gelişimini önleme etkinliğinin değerlendirilmesi - Laboratuvar yöntemi (Akredite Değil)
TS 344 Ahşap koruma-Genel kurallar (Akredite Değil)
TS 6193 EN 84 Ahşap koruyucular-Emprenye edilmiş ahşabın hızlandırılmış eskitme metodu ile biyolojik deneylere hazırlanması-Yikama metodu (Akredite Değil)
TS EN 1014-1 Ahşap koruyucular-Kreozot ve kreozotlu odun-Numune alma ve analiz metotları-Bölüm 1-Kreozottan numune alma işlemi (Akredite Değil)
P28-14 Alkali Bakır Quat Tip C (ACQ-C) için standart (Akredite Değil)
P23-14 Kromatlanmış Bakır Arsenat Tip C (CCA-C) için Standart (Akredite Değil)
TS EN 927-3 Boyalar ve vernikler-Dış mekan ahşap malzemeleri için kaplama maddeleri ve kaplama sistemleri-Bölüm 3: Doğal hava şartlarına maruz bırakma deneyi (Akredite Değil)
TAPPI T411 TAPPI T411 - Kağıt Kalınlığı (Akredite Değil)
TSE CEN/TS 15082 Ahşap koruyucular - Taze kesilmiş (devrilmiş) ağaçta mavi renklenme mantarı ve küf mantarına karşı koruyucu etkinliğinin tayini - Arazi deneyi (Akredite Değil)
TAPPI T232/TAPPI T401 TAPPI T232/TAPPI T401 - Lif Analizi (Akredite Değil)
TSE CEN/TS 15397 Ahşap koruyucular - Emprenye edilmiş ahşap numunelerin biyolojik laboratuar deneyinden önce yerle temas olmadan tabii ön şartlandırma yöntemi (Akredite Değil)
TS EN 330 Ahşap koruyucular- Kaplama altı olarak kullanılan ve toprakla temas etmeyen bir ahşap koruyucunun koruyucu etkinliğinin tayini için açık alan deney metodu L- Birleştirme (zıvanalı köşe birleştirme) metodu (Akredite Değil)
TS EN 152 Ahşap koruyucular-Kullanım sırasında mavi çürüklüklere karşı uygulanan bir ahşap koruma işleminin koruma etkinliğinin tayini- Laboratuvar metodu (Akredite Değil)
TS EN 118 Ahşap koruyucular - Retıculıtermes türlerine (avrupa termitleri) karşı koruyucu etkinliğinin tayini (laboratuvar metodu) (Akredite Değil)
TS 11072 Ahşap koruma - Yer üstü yapılarda kullanılan ahşapın emprenyesi (Akredite Değil)
TS EN 118 Ahşap koruyucular - Retıculıtermes türlerine (avrupa termitleri) karşı koruyucu etkinliğinin tayini (laboratuvar metodu) (Akredite Değil)
TS EN 323 Ahşap esaslı levhalar-Birim hacim ağırlığının tayini (Akredite Değil)
ASTM C 518 ASTM C 518 - TERMAL İLETKENLİĞİ ÖLÇME YÖNTEMLERİ, MUTLAK VE REFERANS YÖNTEM (Akredite Değil)
P37-17 Oksin Bakır için Standart (Bakır 8 Kinolinolat) (Cu8) (Akredite Değil)
TAPPI T 12 M TAPPI T 12 m - %1’lik NaOH Çözünürlüğü (Akredite Değil)
TSE CEN/TS 15083-1 Ahşap ve ahşap esaslı mamullerin dayanıklılığı – Masif ahşabın ahşabı tahrip eden mantara karşı dayanıklılığının tayini, deney yöntemleri – Bölüm 1: Basidiomiset (Akredite Değil)
TAPPI T222 OM-88 TAPPI T222 Om-88 - Lignin Tayini (Akredite Değil)
TAPPI T460 TAPPI T460 - Hava Geçirgenliği (Akredite Değil)
TAPPI T205 TAPPI T205 - Kâğıt Safiha Üretimi, Yırtılma Testi (Akredite Değil)
TS EN 252 Bir ahşap koruyucunun, toprakla temas halinde nispî koruma etkinliğini tayin için arazide deney metodu (Akredite Değil)
TS 2471 Odunda, fiziksel ve mekaniksel deneyler için rutubet miktarı tayini (Akredite Değil)
P27-14 Alkalin Bakır Kuat Tip B (ACQ-B) için Standart (Akredite Değil)
TS 5723 Ahşap koruma-Emprenye maddesi nüfuz derinliğinin tayini (Akredite Değil)
P29-14 Alkalin Bakır Kuat Tip D (ACQ-D) için Standart (Akredite Değil)
DIN 53211 VİSKOZİTE ÖLÇÜMÜ (Akredite Değil)
TS EN 839 Ahşap koruyucular - Ahşabı tahrip eden basidiomısetlere karşı koruma etkinliğinin tayini - Yüzey işlemi şeklinde uygulama (Akredite Değil)
TS ENV 12038 Ahşap ve ahşap esaslı ürünlerin dayanıklılığı - Ahşap esaslı levhalar - Ahşabı tahrip eden basidiomisetlere karşı mukavemetin tayini için deney metodu (Akredite Değil)
TAPPI 203 OS-71 TAPPI 203 Os-71 - Alfa Selüloz Tayini (Akredite Değil)
TS EN 117 Ahşap koruyucular - Reticulitermes türlerine (avrupa termitleri) karşı zehirlilik değerlerinin tayini (laboratuvar metodu) (Akredite Değil)
TAPPI T M-45 TAPPI t m-45 - pH ölçümü (Akredite Değil)
SCAN-C 62;00 SCAN-C 62;00 - Su Tutma Kapasitesi (Akredite Değil)
TS EN 212 Ahşap koruyucular - Ahşap koruyucuların ve emprenye edilmiş ahşabın analiz için hazırlanması ve numune alma kılavuzu (Akredite Değil)
TS 5722 Ahşap koruma-Yağda çözünen emprenye maddeleri miktarı tayini (Akredite Değil)
TS 2474 Odunun statik eğilme dayanımının tayini (Akredite Değil)
TS 343 Ahşap koruma -Terimler ve tarifler (Akredite Değil)
TS EN 46-1 Ahşap koruyucular-Ev teke böceğinin yumurtadan yeni çıkmış larvalarına karşı koruma etkisinin tayini Bölüm 1: Yüzey işleme ile uygulama (laboratuvar yöntemi) (Akredite Değil)
TS EN 828 Yapıştırıcılar-Islanabilirlik-Katı yüzeyin temas açısının ve kritik yüzey geriliminin ölçülmesi yoluyla tayin (Akredite Değil)
SCAN-CM 15;88 SCAN-CM 15;88 - Viskozite Tayini (Akredite Değil)
TS EN 12490:2010 Ahşap ve ahşap esaslı ürünlerin dayanıklılığı - Koruyucu ile emprenye edilmiş masif ahşap - Emprenye edilmiş ahşapta kreozotun nüfuz derinliği ile tutulma miktarının tayini (Akredite Değil)
TS EN 46-1 Ahşap koruyucular-Ev teke böceğinin yumurtadan yeni çıkmış larvalarına karşı koruma etkisinin tayini Bölüm 1: Yüzey işleme ile uygulama (laboratuvar yöntemi) (Akredite Değil)
TS ENV 807 Ahşap koruyucular - Yumuşak çürüklük yapan mikro mantarlara ve toprakta gelişen diğer zararlı mikro organizmalara karşı etkinliğinin tayini (Akredite Değil)
TS EN 370 Ahşap koruyucular-Adi mobilya böceğinin (anobium punctatum) büyümesini engelleyici öldürme etkinliğinin tayini (Akredite Değil)
TAPPI T818 Halka Ezilme Testi (Akredite Değil)
TSE CEN/TS 15397 Ahşap koruyucular - Emprenye edilmiş ahşap numunelerin biyolojik laboratuvar deneyinden önce yerle temas olmadan tabii ön şartlandırma metodu (Akredite Değil)
TS EN 599-2 Ahşap ve ahşap esaslı malzemelerin dayanıklılığı-Ahşap koruyucu emprenye maddelerinin biyolojik deneylerle tespit edilen performansı-Bölüm 2: Sınıflandırma ve etiketleme (Akredite Değil)
TS 5724 Ahşap koruma-Suda çözünen emprenye maddelerinde ve emprenye edilmiş ahşapta bor, bakır, krom ve arsenik miktarı tayini-Volumetrik metot (Akredite Değil)
TS 2470 Odunda fiziksel ve mekaniksel deneyler için numune alma metotları ve genel özellikler (Akredite Değil)
TS EN 14128 Ahşap ve ahşap esaslı ürünlerin dayanıklılığı - İyileştirici ahşap koruyucular için biyolojik deneylerle tayin edilen performans ölçütleri (Akredite Değil)
TS 2477 Odunun çarpmada eğilme dayanımının tayini (Akredite Değil)